Limpex en het milieu

Het gebruik van schoonmaakmiddelen is altijd belastend voor het milieu. Het is naar onze mening mogelijk en wij voelenons verplicht om de schade voor het milieu tot een minimum te beperken. Daarnaast wordt het door ons, bij de klanten, verzamelde afval op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze overeenkomstig de milieuvoorschriften afgevoerd. Vanzelfsprekend wordt het verzamelde afval gescheiden en op de daartoe aangewezen plekken aangeleverd.

Wij nemen standaard met betrekking tot het milieubeleid de navolgende regels in acht;

1. Het onderkennen van het belang van het milieu.
2. Wij voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
3. Wij maken gebruik van schoonmaak materialen welke voldoen aan de eisen van de milieuwetgeving en tevens aan de normen van de milieu reglementen